Promocija knjige Todora Kuljića ANTI-AUTOBIOGRAFIJA

Promocija knjige Todora Kuljića ANTI-AUTOBIOGRAFIJA (Clio , Beograd, 2023) će biti održana u utorak, 23. aprila, u Klubu ZONA u Zrenjaninu. Početak je u 19 sati.

Debata: Kako prevazići podaničku političku kulturu i formirati građansko društvo?

U Anti-autobiografiji Kuljić nastavlja svoj dvadesetogodišnji rad na istraživanju kulture sećanja. Autor analizira koji činioci utiču na to kako intelektualci tumače svoju naučnu karijeru i društveni angažman. Obično se ne radi o autentičnom, već korektnom sećanju, onom koje više vodi računa o vremenu u kome se autobiograf seća nego o tome što se stvarno u prošlosti dešavalo. Kuljić ističe da uticajni autobiografi obično sklapaju pakt sa publikom i kolebaju se između naizgled neutralne biografije i skrivene hagiografije. Autor izlaže i vlastito sećanje na svoju naučnu karijeru i lični angažman pa čitalac dobija mogućnost da oceni koliko su i njegova sećanja autentična, i da li se i sam autor ponekad pogrešno seća.

U promociji će, pored autora, učestvovati i dr Jovo Bakić, sociolog, Zoran Hamović, direktor i glavni urednik izdavačkog preduzeća „Clio“, i Miroslav Samardžić, politikolog. Biće moguća kupovina knjige po povlašćenoj ceni, uz potpis autora.

Dr Todor Kuljić je sociolog iz Zrenjanina, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu u penziji.