DEBATA: Kako prevazići podaničku političku kulturu i formirati građansko društvo?

Građanski preokret vas poziva na učešće u debati „Kako prevazići podaničku političku kulturu i formirati građansko društvo?“ koja se održava u Zrenjaninu, u sredu 5. jula, s početkom u 20 časova u Klubu ZONA (Sarajlijina 2A)

Debata: Kako prevazići podaničku političku kulturu i formirati građansko društvo?

Sociolozi i politikolozi su saglasni da u Srbiji dominira podanička politička kultura koja sprečava demokratizaciju tako što svakoj vlasti obezbeđuje podršku najmanje trećine stanovništva koje nije ideološki ili programski opredeljeno, nego po inerciji podržava onog ko je u poziciji moći. Da li postoje načini da se podanička kultura iskoreni i da građani shvate da ne treba da strahuju od nosilaca javnih funkcija niti da im se obraćaju kao gospodarima svojih sudbina, već da svaku vlast kontrolišu, usmeravaju i po potrebi menjaju?